Liên hệ

CÔNG TY CƠ KHÍ QUỐC ĐẠI

Hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi. Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất!

  • Địa chỉ: Đường Hồ Ngọc Lãm – TP Vinh (KCN Bắc Vinh)
  • Số điện thoại: 0915.958.249 – 0969.417.366
  • Email: lequocdai23@gmail.com
  • Website: inoxnghean.com.vn

Gửi thông tin liên hệ